РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СРК НА БЗС, ИЗБРАНИ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС, ПРОВЕДЕНО НА 29 АПРИЛ 2017 г.
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
     
  Д-р Бисер Ботев Председател
  predsedatel@bzs-srk.bg  
     
  Д-р Олег Гладков Секретар
  office@bzs-srk.bg  
     
  Д-р Ивайло Методиев Заместник председател
  Доц. Тодор Узунов Заместник председател
     
Членове
     

 

Доц. Илиана Йончева

 

Д-р Мариана Янкова

 

Д-р Румен Илиев

 

Д-р Тодор Кукуванов

 

Д-р Петко Бакърджиев

   
   
КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
     
 

Д-р Георги Габровски

Председател
  kk@bzs-srk.bg
     
 
Членове
     
 

Проф. Божидар Йорданов

 
 

Д-р Веселин Саджеклиев

 
 

Д-р Станислав Ненов

 
 

Д-р Росен Дамянов

 
 

Д-р Петър Божинов

 
 

Д-р Димитър Костурков

 
     
     

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

     
  Д-р Стефан Димитров Председател
  kpe@bzs-srk.bg  
     

Членове

     
 

Доц. Елка Радева

 
 

Д-р Кармела Брусарска

 
 

Д-р Даниел Мишин

 
 

Д-р Петър Кумитски

 
 

Д-р Пламен Василев

 
 

Д-р Николай Апостолов