No 428: РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК!  

Публикувано на 03 Януари 2018
Автор: УС НА СРК НА БЗС

 
ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СРК:
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УС НА СРК НА БЗС СВИКВА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК НА 17 ФЕВРУАРИ 2018 г. В ЗАЛА КИЕВ НА ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА.

08:00 - 09:00 - РЕГИСТРАЦИЯ

ДНЕВЕН РЕД:

1. ПРОМЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
2. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СРК НА БЗС
3. ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ 2017
4. ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018
5. РАЗНИ
 

назад