Уважаеми колеги,

тук ще публикуваме анкети, които са предоставени от Лекари по дентална медицина.

Моля да съдействате и да попълните публикуваните по-долу анкети, те са им необходими в работата или научната им дейност.

Благодаря за Вашето съдействие!

 

Анкета на доц. д-р Елка Радева, дм и д-р Мила Методиева на тема: Използване на радикуларни щифтове в        ежедневната дентална практика” и е свързана с разработване на дисертационен труд.

  • Анкетата можете да попълните от ТУК