София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

В Н И М А Н И Е – ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2017
На основание чл. 6 ал. 3 от Закона за лечебните заведения,
Наредба № 1/ 27. 02. 2013 г. и чл. 20 от Закона за статистиката, Раздел ІІ, чл.10/ал.1/т.4 и Раздел V чл.27/ал. 2 и 3/ от Закона за здравето /ДВ бр.70/10.08.2004г./:

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕДВА ДА ПОПЪЛНЯТ ФОРМУЛЯРИ ЗА МЕДИКО –  СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ

ПОПЪЛНЕНИТЕ ФОРМУЛЯРИ СЕ ПРЕДАВАТ В СТОЛИЧНА РЗИ, УЛ. “ВРАНЯ” № 20 НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ДО 16.02.2018г.

ІV ЕТ., СТАЯ 414 ЗА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

На лечебните заведения не представили медико-статистическа информация за дейността им през 2017 г. ще бъдат наложени санкции по чл. 228 от Закона за здравето и във връзка с чл. 13, т. 3 от Наредба 1
.
Отчетните форми за могат да бъдат изтеглени от сайта на СРЗИ раздел лечебни заведения за извънболнична помощ.

Долния линк:

http://srzi.bg/lz-za-izvanbolnichna-pomosht