София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС НА SIE – Италианско Ендодонтско Общество

Третия Мецдународен Конгрес на  на Италианското ендодонтско общество / SIE/ ще се проведе на 08- 10 ноември 2018г. в Милано.

И тази година между SIE и СРК на БЗС беше постигната договореност за преференциални цени за редовните членове на Български зъболекарски съюз. Благодарение на предишното споразумение от 2016 г. на второто издание на международния конгрес на SIE в Рим участваха 30 членове на БЗС от София, Благоевград и Пловдив. Д-р Даниела Султова се включи в конкурса с представяне на свой случай.

В предварителната програма на конгреса са включени 15 международни лектори , постерна сесия, клинични маси (обособени пространства, на които по време на цялото събитие се правят търговски презентации пред ограничен брой участници на нови продукти и апарати от реномирани опиниън мейкъри на съответната фирма), презентации на клинични случаи за обявени награди, предконгресни курсове.

Според подписаното споразумение всички желаещи да участват в конгреса и да се възползват от преференциалните такси участие трябва да го сторят в офиса на СРК на БЗС: София, пл. Райко Даскалов 1Б, тел: 02 988 2525, 0888 588 060, e-mail – ssbsofiagrad@abv.bg

При ранна регистрация до 30 април 2018г.- такса участие 200€, след 30 април- 280€.
За желаещите фактура за заплатените такса SIE ще издаде такава след предоставяне на данни на английски.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА