София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПЪРВИ НАУЧЕН КОНГРЕС на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив

           ПРОГРАМА

                           ПЪРВИ НАУЧЕН КОНГРЕС

       на ФДМ – Пловдив съвместно с РК на БЗС – Пловдив

                      „Наука и практика – ръка за ръка ”

20.04. – 21.04.2018г., ФДМ – Пловдив, гр. Пловдив

 

20.04.2018г., петък

13.00 – 14.00ч. Регистрация.

14.0014.30ч. – Откриване.

14.3015.15ч. – „Свързване на стоматологичните материали към емайла и дентина. Каква е връзката между успеха и структурата”. Лектор: Проф. Ангъс Уолс, Шотландия.

15.15 – 15.30ч. – Търговска презентация.

15.30 – 16.15ч. – „Иновационни технологии и материали в адхезията на 21 век”. Лектор: Проф. д-р Н. Манчорова, дм.

16.15 – 16.30ч. – Търговска презентация.

16.30 – 17.15ч. – „Оценка на състоянието на зъбната пулпа. Клинични и параклинични тестове. Лазер-доплер флоуметрия”. Лектор: Доц. д-р Весела Стефанова, дм.

17.30ч. – Welcome коктейл.

 

21.04.2018г., събота

09.0010.30ч. – “Мениджмънт на меки и твърди тъкани посредством съвременни биоматериали в имплантологията”. Лектор: Д-р Марио Беретта, Италия.

10.30 – 10.45ч. – Търговска презентация.

10.45 – 11.30ч. – „Съвременни подходи при диагностиката в ендодонтията”. Лектор: Проф. Джошуа Мошонов, Израел.

11.30 – 11.45ч. – Търговска презентация.

11.45 – 12.30ч. – „Орални лезии при възрастни пациенти с протези от старческите домове”. Лектор: Проф. д-р Давид Москона, ДМД, Израел.

12.30 – 14.00ч. – Постерна секция.

14.00 – 15.30ч. – „Ретракцията на венечното джобче – задължителна и преходна деформация”. Лектор: Проф. д-р Г. Тодоров, дм.

15.30 – 15.45ч. – Търговска презентация.

15.45 – 16.30ч. –„Приложение на интраоралната камера Trios (3Shape) за сравнителна оценка на линейните и обемни промени преди и след презервация на алвеолата” – Доц. д-р Иван Ченчев, дм.

16.30 – 18.00ч. – Орални презентации.

 

Мероприятието е акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ с 14 кредита.

 

Съпътстваща програма:

 

20.04.2018г., петък:

14.30 – 18.30ч.: „Първи стъпки в CAD/CAM технологията”. Водещи на курса: Проф. д-р Георги Тодоров, доц. д-р Ангелина Влахова, д-р Виктор Хаджигаев, д-р Стефан Златев, д-р Рангел Тодоров, И. Попов – зъботехник.

Цена на курса: 200 лв. Брой участници: 6 – 10.

14.30 – 18.30ч.: „Приложение на МТА, биодентин и биокерамични сийлъри в ендодонтията“. Водещ курса: Доц. д-р Георги Томов, дм.

Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 10.

 

21.04.2018г., събота

 

10.30 – 14.30ч.: „Средства за заместване на загубени твърди и меки тъкани при имплантологично лечение. Клинични предимства.”

Водещ курса: Д-р Марио Беретта, Италия.

Цена на курса: 200 лв. Брой участници: 15 – 20.

10.30 – 14.30ч.: „Ендодонтско релечение. Особености при оформянето на ендодонтския кавитет и отстраняването на съдържимото на кореновия канал”. Водещ курса: Д-р Богомил Андонов – специалист по Оперативно зъболечение и Ендодонтия.

Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 20.

 

14.00 – 18.00ч.: Как да постигнем триединство на: успешно имплантологично лечение, увеличение на приходите и доволни пациенти?“. Водещ курса: Д-р Мартин Трифонов – специалист по ЛЧХ и Орална хирургия; имплантолог.

Цена на курса: 350 лв. Брой участници: 6 – 10.

 

14.00 – 18.00ч.: „ „Ендодонтска пиезохирургия”. Водещи курса: Доц. д-р Георги Томов, дм, специалист по Ендодонтия и д-р Иван Начков, специалист ЛЧХ.

Цена на курса: 250 лв. Брой участници: до 6.

 

Такса правоучастие за желаещите да посетят Конгреса:

 

За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие.

За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка:

РК на БЗС – Пловдив

IBAN: BG61STSA93000002615567

BIC: STSABGSF

Банка ДСК – Пловдив

 

Студенти и специализанти не заплащат такса правоучастие.

Контакти за записване за участие в Конгреса:

Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg

 

Контакти за записване за практически курсове:

Димитрина Христозова: Тел. 032/ 60 20 66,

еmail: fdm_kongres_2018@abv.bg или

Ани Енева: Тел. 032/ 63 06 18, 0885/ 650 641, email: ssbplovdiv@abv.bg

 

 

Сумите за практическите курсове се превеждат по следната банкова сметка:

Медицински университет – Пловдив

IBAN: BG15UNCR75273154623400

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк – Пловдив