София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

НОВИНИ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Уважаеми колеги,
Публикуваме Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия  публикувана в ДВ, бр. 80/28.09.2018 г. Както и договора за изменение и допълнение на Националния рамков договор за а дентални дейности отнасящи се за целите протези.

Съгласно законите на страната от този  момент наредбата е в сила и е валидна, както за всички лица изпълняващи медицинска дейност, така и за застрахователните дружества осъществяващи тази дейност.

Всякакви интерпретации извън разписаното в Наредбата, било то от страна на лекарите по дентална медицина или застрахователите, са невалидни.

Председателят на УС на БЗС, д-р Николай Шарков, зам.-председателя и председател на КНА на БЗС, д-р Светослав Гачев и главния секретар на УС на БЗС, д-р Борислав Миланов са на ваше разположение за отговор на възникнали въпроси.

СРК на БЗС е в процес на търсене на преференциални условия за своите редовни членове.

Всички новини по темата следете на сайта на СРК на БЗС :

http://bzs-srk.bg