София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Постъпили предложения за ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,
поради изключително високия интерес по повод приемане Правилата за добра дентална практика (ПДДП) на Извънредния конгрес на БЗС – 21-22 юни 2019 г. в Парк хотел Москва, публикувам всички постъпили предложения в СРК и изпратени на Комисията по нормативни документи на БЗС в уставен срок. Тези предложения, както и постъпили от други районни колегии ще бъдат дискутирани на Конгреса.

Тук предложенията са от
1. Предложение д-р Божидар Кафелов
2. Предложение д-р Светослав Гачев
3.Становище доц. д-р по право Беанета В.Янева –в качеството на пациент
4. Предложение (условно наречено) 1- получени 170 бр., подписани от общо 232 ЛДМ
5. Предложение ( условно наречено) 2 -получени 26 бр., подписани от общо 33 ЛДМ
6. Предложение от д-р Анатолий Кънев от името на СБЗ.
7. „Отворено писмо“ получени -4 бр., подписани от общо 4 ЛДМ

Д-р Бисер Ботев
Председател на УС на СРК на БЗС

 

Предложение д-р Божидар Кефалов

Предложение д-р Светослав Гачев

Мотиви д-р Светослав Гачев

Становище от доц.д-р Беанета Янева – пациент

Предложение 1

Предложение 2

Предложение д-р Анатоли Кънев СБЗ

Отворено писмо д-р Божана Бъчварова

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА