София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

РЕШЕНИЯ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА БЗС 21.06.2019

На проведения Извънреден конгрес на Български зъболекарски съюз делегатите приеха общата част от „Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина“.
Приетите текстове не поставят ограничения за извършване на лечебни дейности от лекарите по дентална медицина в България.

Конгресът върна специалната част от документа към отговорната временна комисия за преработка, като съставът на комисията беше разширен.

Всички   желаещи могат да изпратят мотивационни писма за включването си в комисията до централен офис на БЗС до 30.06.2019г.

Допълваме публикацията с изпратено писмо до министъра на здравеопазването  и „Общи правила“ на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, както и стенографски протокол от Извънреден конгрес на Българския зъболекарски съюз, състоял се на 21 юни 2019 година

Писмо до министъра на здравеопазването и „Общи правила“ на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

Стенографски протокол