София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Отговор на министъра на здравеопазването относно правила за добра медицинска практика

Уважаеми колеги,

по-долу можете да се запознаете с отговора на министъра на здравеопазването на писмото на Д-р Николай Шарков относно правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина.

Отговор на министъра за правила