София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОКОНЧАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС НА БЗС 22-23.11.2019, Х-Л ПЕРЕЛИК, КК ПАМПОРОВО

Уважаеми колеги,

Публикуваме окончателните документи, получени в уставен срок в офиса на СРК на БЗС с наш входящ номер 381/18.11.2019 г.  и 382/19.11.2019 г.

11-18-2019 968 Проект за дневен ред ИК на БЗС_22-23.11.2019

11-18-2019 970 До ИК 2019 дневен ред и материали

11-19-2019 1009 Писмо до д-р Давчев документи конгрес

към т.1 Д-р Даков 1ПРЕДЛОЖЕНИЯ _специални правила

към т.1 Д-р Даков уточнения предложения

към т.1 Пловдив специални правила

към т.1_Проект с предложенията специални правила _14.11.2019 

към т.2 Добрич НРД

към т.2 Добрич предложения НРД

към т.2 Пловдив предложения НРД

към т.2 СРК писмо с предложения за НРД 2020

към т.2 Шумен предложение НРД

към т.2_Проек ЗБНЗОК 2020-18 10 2019-2ДД

към т.4 1_Писмо до националните консултанти образец изработване медицински стандарти по ДМ

към т.4 2_Писмо и образец до Жени Начева Медицински стандарти

към т.4 3_Писмо и образец от Жени Начева медицински стандарти _15.11.2019

към т.4 4_За работата на Комисията медицински стандарти