София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от д-р Николай Шарков, председател на УС на БЗС, и д-р Светослав Гачев, зам.-председател на УС на БЗС и председател на КНА на БЗС, и приложени към него Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина, приети  от Конгреса на БЗС

 

 

Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина: