София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ЗАПОЧНА ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2019 в СРЗИ

Уважаеми колеги,

Тече годишната отчетна кампания по предаване в Столична РЗИ на медико-статистически отчети.

Подробности можете да видите на сайта на СРЗИ – изтеглете ТУК

Формулярите за медико-статистически отчети можете да изтеглите пак от сайта на СРЗИ:

Основен отчет на ЛЗ за извънболнична помощ – изтеглете ТУК

Дейност на лекарите по дентална медицина през 2019 г. – изтеглете ТУК

КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ОТЧЕТИ Е 11 ФЕВРУРИ 2020 г.