София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Указание към лекарите по дентална медицина сключващи договор с НЗОК

Уважаеми колеги

Публикуваме писмо от д-р Георги Димов, зам.-председател на УС на БЗС и председател на КРД на БЗС, относно указание към лекарите по дентална медицина, сключващи НРД за 2020-2022 г. с НЗОК.