София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ НА СРК ОТНОСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ ДОКАЗАНО ИНФЕКТИРАНИ С COVID-19

Уважаеми колеги,

Публикуваме мнението и предложението, което прие Председателският съвет на СРК на БЗС към компетентните институции относно доказано инфектирани с COVID-19 пациенти , които се нуждаят и не могат да получат дентално лечение в ситуация на спешност.