София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Инструкции за онлайн подписване на анекс към НЗОК

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ОТ ВЧЕРА, 16 АПРИЛ, СЛЕД ОБЯД ПОЛУЧАВАТЕ МЕЙЛИ ОТ СЗОК С ПОДКАНА ЗА СПАЗВАНЕ НА ГРАФИК ЗА ПОДПИСВАНЕ НА АНЕКСИ КЪМ НРД 2020 НА МЯСТО В СГРАДАТА НА УЛ.ЕНОС.

Това, което бе описано там за нас бе абсолютно недопустимо.

От  снощи сме в постоянна връзка със служители на СЗОК, които успяхме да издирим  по всевъзможни начини.

Днес около обяд успяхме да уточним финално ново писмо до Вас от СЗОК с разяснения как ще можете да си подпишете анекса без да е необходимо да се ходи на място.

Остава и възможността за подписване на хартиен носител на място за тези които не  могат  или не желаят да го направят електронно.

Това става през портала на Системата за сигурно електронно връчване на ДА “Електронно управление”

Пускаме тази публикация малко по-късно, след като успяхме да направим упътващи филми за регистрация в портала за сигурно електронно връчване.

Когато получим възможност да подпишем изпратен от СЗОК договор и съответно да го върнем ще направим още един филм за това как се прави.

Това би трябвало  да важи за всички районни колегии.

От опит знаем и държим да ви уведомим, че портала в последните дни е много натоварен поради въвеждането му в употреба от много държавни институции – НОИ, НАП НЗОК и др. Затова не е чудно, че отговорите от администраторите на портала може да се забавят.

Както можеше да се очаква, поради факта, че зъболекарите не са юристи и нямат представа какви са точно според Закона за електронното управление, почти всички, които са се опитали да се регистрират като юридически лица след време получават съобщение, че са подали грешно заявление .

В писмото е описано на кои мейли да изпратите ново заявление, което е прикачено към съобщението. Свалете новото заявление и го попълнете, като пропускате т.4 . В т. 3 маркирайте чекбокса “ползване на уеб интерфейс от физическо лице”. Подпишете заявлението в полетата след т. 3 и 5. В заявлението и в писмото, което сте получили има упоменати два електронни адреса, на които да изпратите попълненото заявление.

И вероятно пак ще има изненада: може да получите съобщение от Postmaster  в него сте получили автоматичен отговор, че нечия поща във въпросната служба е претоварена (както ви предупредихме по-горе!). Няма страшно изчакайте и пратете пак, както е описано в автоматичното съобщение.

ДОБРЕ Е ДА УВЕДОМИТЕ СЗОК, ЧЕ ВЕЧЕ ИМАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ПОРТАЛА НА e-mail: sofia@nhif.bg , КАТО ИЗРИЧНО НАПИШЕТЕ НОМЕР НА ДОГОВОРА И ЧЕ Е ЗА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА. ТОВА Е НЕОБХОДИМО, ЗАЩОТО НА ТОЗИ МЕЙЛ ИДВАТ ПИСМА НЕ САМО ОТ ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА А СЪЩО И БОЛНИЦИ, АПТЕКИ, GP И Т.Н.

 

 

 

 

От следващите филми ще видите как се изпраща съобщение от физическо и юридическо лице, в случая уведомление, че вече сте се регистрирали.

Важно: тези, които имат регистрация като юридическо лице да изберат първо от бутона горе юридическото лице, тъй като могат да пускат съобщения и като физическо  лице, но в  случая е като юридическото!

 

Изпращане като физическо лице

Изпращане като юридическо лице

Когато в портала пристигне ново съобщение за вас ще получите e-mail , в който ви уведомяват, че имате нова поща. Ако в профила си сте посочили и телефонен номер ще получите и SMS със същото съобщение:

и-мейл нотификация за получено ново съобщение

Отивате си на https://edelivery.egov.bg и влизате с електронен подпис:

Получено съобщение в портала

След като си видите полученото писмо изтегляте прикачения попълнен договор, подписвате го чрез Acrobat Reader DS (както подписвахте спецификациите доскоро), запазвате го и го връщате на СЗОК (обърнете внимание, че във филма е примерен, не истински анекс!):

Изтегляне договор, подписване и изпращане 

След време ще получите пак на електронна поща съобщение, че имате нова поща и ще можете да си изтеглите готовия договор.

Уважаеми колеги,

Днес 21 Април 2020 г. би трябвало да сте получили писмо от СЗОК със следния текст:

Писмо СЗОК 21 Април за подписване на анекс

Това означава, че тези, които са се регистрирали в портала са сигурно доставяне ще получат договор, както е описано по-горе.

График за тези, които не са се регистрирали и ще подписват на място ща бъде публикуванв сайта на НЗОК по-късно.

 

Моля следете сайта на СРК за новини, които се променят постоянно.