София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТНОСНО СПОРОВЕТЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДОПЛАЩАНИЯТА ОТ НЗОК ПО ПОВОД ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Уважаеми колеги,

По повод на появилите се в интернет пространството спорове относно анекса към НРД 2020 и това дали изплатените суми са безвъзмездни или не публикуваме писмо на д-р Шарков, съдържащо отговора на тези въпроси:

05-19-2020 432 Pismo do US_izkazvane na Ministura