София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИ С ПИС

Уважаеми колеги,

По-долу можете да се запознаете с писмо от 13.05.2020 г. на д-р Олег Гладков до д-р Георги Димов във връзка с проблемите в портала ПИС при подаване на файлове към НЗОК:

Писмо до д-р Димов за проблеми в ПИС 13.05.2020

И прикачени файлове:  

На 02 Юни получихме чрез офиса на БЗС следният отговор:

Уважаеми д-р Гладков,

Приложено Ви изпращам писмо от проф. д-р Петко Салчев, управител на НЗОК, до д-р Георги Димов, зам.-председател на УС на БЗС, председател на КРД на БЗС, относно поставени от Вас въпроси във връзка с проблеми с електронната система на НЗОК.

С уважение:

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

Писмо от НЗОК до д-р Димов проблеми ПИС НЗОК

Днес, 03.06.2020 г. все още се визуализира неработещия бутон…

А “техническите напътствия” не желаем да коментираме: текста е изключително ясно написан, само че за програмисти от висок клас, а не за зъболекари! И извода е, че проблема на давещия се си е негов.