София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

АНКЕТА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ОПЛАКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С ЛАТЕКСОВИ ПРОДУКТИ

Уважаеми колеги,

Публикуваме линк към анкета на д-р Яница Истаткова, редовен докторант ФДМ, МУ-София, Катедра по “Образна и Орална диагностика” на тема “Алергия към латекс в денталната практика”.

УС на СРК на БЗС смята, че тази тема е изключително актуална и важна за всички колеги.

За това Ви молим да отделите малко време и да  попълните анкетата от ТУК 

Така ще помогнем да се  завърши проучването си и след това ще публикуваме резултатите.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА