София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БЗС ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО БУЛМЕДИКА-БУЛДЕНТАЛ

По време на БУЛМЕДИКА-БУЛДЕНТАЛ в София се проведе симпозиум организиран от CredoWeb на тема “Не отлагай лечението си”. БЗС взе участие с презентация, водена от д-р Бисер Ботев и д-р Олег Гладков.

Презентацията е с актуалност към 07.10.2020 г.

Ако желаете можете да видите целият симпозиум от ТУК

А това е  презентацията на БЗС по време на “Неотлагай лечението си”

Данните ще бъдат  актуализирани и публикувани своевременно.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДНЕС 21.04.2021 СЕ ПОЛУЧИ ОТ СЗОК СЛЕДНОТО СЪОБЩЕНИЕ:

УВАЖАЕМИ ДОГОВОРНИ ПАРТНЬОРИ,

Съгласно писмо на НЗОК с № 20-00-168 / 20.04.2021 г., поради кратките срокове за обработване на отчетите през м. май 2021 г., Ви уведомяваме следното:

1. Електронните отчети, в XML формат, следва да бъдат подадени в ПИС в срок до 10.05.2021 г. включително.

2. Строго ще се спази срокът за изпращане на фактурите в ПИС, регламентиран в чл. 114, ал.2 на НРД за ДД 2020-2022 г., според който електронната фактура се подава в срок до два работни дни след получаване на „Месечното известие“.

3. Напомняме Ви, че отчетите могат да се подават в ПИС и през почивните дни.

Д-Р МАРИАННА  ДАНЕВА