София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БЗС ПО ВРЕМЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО БУЛМЕДИКА-БУЛДЕНТАЛ

По време на БУЛМЕДИКА-БУЛДЕНТАЛ в София се проведе симпозиум организиран от CredoWeb на тема “Не отлагай лечението си”. БЗС взе участие с презентация, водена от д-р Бисер Ботев и д-р Олег Гладков.

Презентацията е с актуалност към 07.10.2020 г.

Ако желаете можете да видите целият симпозиум от ТУК

А това е  презентацията на БЗС по време на “Неотлагай лечението си”

Данните ще бъдат  актуализирани и публикувани своевременно.