София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Относно новостите в Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Уважаеми колеги,

Във връзка с често задаваните въпроси от колеги от цялата страна относно новите изисквания на НИСО след 02.01.2021 г. направихме проучване съвместно с ръководството на ДаТранс ООД.

Кликнете ТУК за да получите информация и обяснения относно новостите.

На 08.02.2021 получихме допълнително писмо относно промени в сроковете, за да го видите кликнете ТУК

Ще ви информираме своевременно за бъдещи промени и пояснения.