София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ

Уважаеми колеги,

Остава възможността за паралелно изписване на лекарствени продукти с електронна рецепта и  както до сега на бяла хартиена.

Публикуваме в ДВ, бр. 47/04.06.2021 г., Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

ND na Naredba N4_dv_47-04-06-2021

По-долу може да проследите хронологията на проблема:

Начина на изписване на лекарства се определя от Наредба № 4 от 2009 г., за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г., изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г., изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г., изм. и доп. бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. и бр. 37 от 2021 г.)

Държим да поясним, че Наредба 4/2009 касае изписването на лекарствени продукти от всички медицински специалисти, а не само от работещите с НЗОК.

На 14 Май т.г. на сайта на МЗ бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти със съответните Мотиви .

Смятаме, че този проект за изменение на Наредба 4/2009 ще даде възможност на всички колеги, да имат възможност, да се подготвят технически и да се обучат за работа в електронна среда, в разумни срокове, а не от днес за утре, както беше описано в последното изменение на наредбата от 2021 г. За появата на този проект благодарим много и за активната позиция на БЛС.

Ето и хронологията на развитието на проблема от миналата година до сега:

  1. През 2020 г. излязоха две изменения на наредбата и започна усърдна работа главно във връзка с издаването на електронно направление за PCR тестове, основно заради с втората вълна на COVID 19. През Октомври 2020 г. се сформира онлайн канал за контакт между експертите на МЗ, съсловните организации и разработчиците на медицински софтуер с цел да се уточнят техническите параметри на новата електронна среда, в която ще се оперира. СРК участва активно в този процес. На 18.12.2020 беше обявен старта на електронната рецепта и от тогава колегите от Лекарския и Фармацевтичния съюз малко по малко започнаха да издават и изпълняват електронни рецепти. В този период бяха открити и отстранени много технически проблеми. И СРК започна да разработва модул за електронни рецепти към ORBBIdentaLsoft, който да отговаря на изискванията. Модула вече съществува и работи в тестова среда, но не е пуснат точно поради непрекъснатите промени в сроковете и условията в наредбата.
  2. През този период проведохме много онлайн и на живо срещи с представители на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Български Фармацевтичен Съюз (БФС), а така също и с представители на МЗ, отговарящи за проекта. На срещите в МЗ многократно настоявахме МЗ да предостави някакъв безплатен софтуер за рецепти както НАП и НОИ, но това ни беше отказано. Ние настоявахме за това, защото знаем, че около 30% от членовете на БЗС не работят с НЗОК и не работят с медицински софтуер за НЗОК. Друго основно искане беше да не се затваря възможността за издаване на бяла рецепта, на хартия, поне за известен „обучителен“ период, както беше и с реалното електронно отчитане към НЗОК.

Държим да заявим, че ръководството на СРК на БЗС е за електронното здравеопазване, но въвеждането и усъвършенстването му не бива да вреди на пациенти и здравни работници, а да издига лечебния процес на по-високи нива.

Целта на електронната рецепта не е контрол на бизнеса на лекари, зъболекари и фармацевти, а е попълване на електронното досие на пациентите. Това досие ще може да се чете от всички медицински специалисти със съответен достъп (напр.: пациентът ви е с положителен PCR и не казва; пациентът ви е на антикоагуланти и не казва и т.н.), това ще помогне на всички за по-адекватно лечение и избягване на усложнения. В този смисъл, призоваваме НЗОК, да се включи със натрупаната в нейните бази данни информация през годините.

Не на последно място: това е много важно за трансграничното здравеопазване в ЕС, което е невъзможно ако лекуващият няма никаква представа за медицинското досие на чуждестранен пациент.

В резюме: подкрепяме старта на електронното здравеопазване, работим усърдно по възникналите проблеми още от самото начало, но сме против хаотични и необосновани мерки „с цената на всичко“, които биха навредили на пациентите и редовните членове на БЗС.

За нас проблема не приключва с този проект за изменение на наредба 4/2009 и продължаваме да сме в постоянна връзка с представители на БЛС, БФС и държавните институции.

За новости следете сайта на СРК.

СРК на БЗС