София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Резултати от редовното Общо събрание на СРК на БЗС

Уважаеми колеги,
тук публикуваме резултатите от изборите, проведени на редовното Общо събрание на СРК на БЗС на 28 Август 2021 г.:

Председател на УС на СРК на БЗС – д-р Бисер Ботев
Секретар на УС на СРК на БЗС – д-р Олег Гладков
Членове на УС на СРК на БЗС:
Д-р Ивайло Методиев
Д-р Петко Бакърджиев
Д-р Николай Апостолов
Проф. Божидар Йорданов
Д-р Мариана Янкова
Д-р Румен Илиев
Д-р Петър Божинов

Председател на КК на СРК на БЗС – д-р Георги Габровски
Членове на КК на СРК на БЗС:
Д-р Владимир Койчев
Д-р Йордан Йорданов
Д-р Станислав Ненов
Д-р Росен Дамянов
Д-р Стоянка Апостолова
Д-р Димитър Костурков

Председател на КПЕ на СРК на БЗС – д-р Стефан Димитров
Членове на КПЕ на СРК на БЗС:
Д-р Пламен Василев
Д-р Димитър Киров
Д-р Петър Кумитски
Д-р Кармела Брусарска
доц. Елка Радева
Д-р Даниел Мишин

Делегати на СРК на БЗС на Конгреса на БЗС

Бихме искали да отбележим, че делегатите за Конгреса на БЗС са само 95 а не 122, колкото е квотата на СРК, защото на Общото събрание дойдоха и се регистрираха само 104 от избраните 163 делегати за събранието. Освен това при провеждането на избора в залата от регистрираните 104 делегати присъстваха само 95 – останалите 9 бяха вече напуснали събранието.

Накратко: СРК за следващия мандат ще разполага с 95 а не със 122 гласа за Конгреса на БЗС.

УС на СРК на БЗС