София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Анкета

Уважаеми колеги,

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Виктория Димитрова, редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Силвия Димитрова от Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА