София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Писмо от НЗОК относно заплащане на НУР за месец септември 2021г.

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо на НЗОК от 08.10.2021г. във връзка със заплащане на НУР за месец септември 2021г..

Към писмото