София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Анкета “Дентинова свръхчувствителност”

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Мария Манолова, асистент в  Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА