София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Изследване на риска от заразяване с инфекциозни заболявания сред лекарите по дентална медицина

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Ралица Васкова, асистент в  Катедра “Протетична дентална медициная” на ФДМ София.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА