София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

СТОЛИЧНА РЗИ-УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с навлизането на област „София-град“ в Етап 1 от разпространението на COVID-19

публикуваме писмо с указания за работа от СРЗИ

ДО ЛЗ и социални институции_Мерки по Етап 1 на НОП за справяне с пандемията от КОВИД-19