София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че съгласно решение на УС на СРК на БЗС от 27 Септември Извънредното общо събрание на СРК на БЗС ще се проведе на 22 Октомври от 08:00 ч. в зала Киев на Парк хотел Москва.

На своето заседание УС на СРК на БЗС прие следния Проект за дневен ред:

  1. 08:00 – 09:00: Регистрация (моля носете членските си карти!)
  2. 09:00 – 09:30: Избор на водещи, мандатна комисия, комисия по преброяване и комисия по избора.
  3. 09:30 – 11:00: Обсъждане и приемане на промени в Устава на СРК на БЗС (съгласуване с Промените в Устава на БЗС от м.Май 2022)
  4. 11:00 – 12:00: Отчет по Бюджет 2021, отчет на приходите и разходите за деветмесечие на 2022, Бюджет 2022
  5. 12:00 – Избори за председател на КК на СРК и член на КПЕ на СРК
  6. Разни:
  • Коментари и предложения по НРД 2023 -2025
  • Коментари и предложения по нововъведенията в ПИС и НЗИС
  • Други

Разчитаме на отговорно участие на всички Делегати на ОС на СРК

 

Д-р Бисер Ботев

Председател на УС на СРК на БЗС