София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

СТАНОВИЩЕ На Председателски съвет на СРК на БЗС Относно: Развитието на проблемите с НЗИС

СТАНОВИЩЕ

На Председателски съвет на СРК на БЗС

 

Относно:

Развитието на проблемите с НЗИС и възможности за тяхното преодоляване.

 

 

Започваме с малко ретроспекция:

През м. Октомври 2021 се промъкна един странен текст в правния мир, а именно „Постановление № 335 от 14 октомври 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2006 г.“, в което пише:

 „…§ 3. В чл. 9б се правят следните изменения и допълнения:

  1. В изречение първо думите „националните рамкови договори“ се заменят с „нормативен акт“.
  2. Създава се ново изречение второ: „Амбулаторен лист се попълва независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго основание.“
  3. Досегашното изречение второ става изречение трето…“

„§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:

  1. В изречение първо думите „националните рамкови договори“ се заменят с „нормативен акт“.
  2. Създава се ново изречение второ: „Амбулаторен лист се попълва независимо дали пациентът ползва медицинска помощ в рамките на здравното осигуряване или на друго основание.“
  3. Досегашното изречение второ става изречение трето…“

На основание на тази промяна една колежка от СРК беше глобена с 3 000 лв. от ИАМН за липса на амбулаторен лист на пациент с жалба, който е бил лекуван от нея срещу заплащане…

А междувременно още от 2020 г. тръгна хаоса с е-рецептата, разработвана от НЗИС. След мъчителни разговори беше отхвърлено искането на БЛС и БФС (фармацевтичен, не футболен) за въвеждане от 2020 само на е-рецепта… от кого? От БЗС!

През м. Май 2022 за да може да се получи увеличение в цените към НЗОК САМО с 30% в анекса беше включено и отчитане към НЗИС от 01.11.2022… кой постигна тези 30%? БЗС!!!

През м. Октомври 2022 НЗОК в лицето на проф. Салчев, Директор на НЗОК, съобщи, че имат „техническа готовност“ за работа с НЗИС, ама само с НРН… Това означава, че ПИС слага поленце НРН в XML файла за отчитане, опционално…

А на 26.09.2022 на платформата на Информационни системи IS ProjectSpace  (за разработчици, собственици и разпространители на дентален софтуер) се получи следното съобщение:

 

Система IS ProjectSpace

Планирани следващи актуализации в НЗИС

Борис Костадинов

Уважаеми колеги, извиняваме се за забавената комуникация с вас през последните няколко седмици. Тъй като не е организирана скоро среща на всички представители, бихме искали да ви информираме накратко за предстоящите планове за актуализации на НЗИС в частта бизнес модули до края на годината. На този етап датите са ориентировъчни и ще бъдат коригирани при необходимост. Изброените по-долу са основни релийси и не включват малките релийси, които пускаме междувременно с цел оптимизация и хот-фиксове на системата.

  • 15.10.2022 на тестова среда – версия 1.4.0 на модул е-направление – тази версия ще включва допълнения за извличане на хоспитализации и епикризи със съобщения R009/R010, както и промените от версия 1.3.5/1.3.6 на модула, които не бяха включени в последния релийс на НЗИС
  • 29.10.2022 на тестова среда – версия 1.1.0 на модул е-хоспитализация – тази версия ще включва промени, свързани със събраната обратна връзка при работа с модула от пускането му до този момент
  • 12.11.2022 на тестова среда – версия 1.2.0 на модул общи услуги – ще включва няколко промени, които бяха дискутирани и поискани от вас, както и набор от изцяло нови съобщения за лекари (свързване на MPI, докладване на заболявания и алергии, и др.)
  • 26.11.2022 на тестова среда – версии на модули е-рецепта и е-имунизация – тези версии ще включват сравнително дребни промени, които са се натрупали като необходимости през последните месеци на работа на системата

На този етап не се очакват промени и допълнителни услуги, свързани с нови процеси за лекарите по дентална медицина.

За всеки конкретен релийс ще публикуваме документация и информация предварително.

което беше публикувано на сайта на СРК и съобщено на УС на СРК и УС на БЗС.

После, през Ноември се подписаха анекси за отсрочка за работа през НЗИС до 01.02.2023…

Изведнъж на 09.01.2023 „на пожар“ беше свикана ПЪРВА среща между Информационно осигуряване,  IT отдела на МЗ, представители от Контактната група на БЗС при зам. министър на МЗ д-р Златанов на 12.01.2023 г.,  на която се разбра, че ИО нямат никаква готовност и “може би едва ли не биха били готови“ до 01.02.2023 и са съгласни да си говорим „в спешен порядък“ още на 13.01.2023 в офиса на БЗС.

На тази среща двете страни се споразумяха, че засега НЗИС ще обхваща само НЗОК и да е опростена. Не са обсъждани никакви IT параметри, само обещания…

ИО насрочи онлайн среща с разработчиците за уточняване на API спецификация за е-дентално лечение на 20.01.2023. До тогава никой не беше виждал това.

На въпросната среща присъстваха IT специалисти от ИО, IT отдела на МЗ, всички фирми, разработващи дентален софтуер и д-р Гладков като представител на ORBBIdentaLsoft , Нингбо проект ЕООД, СРК на БЗС (за Facebook маниаците: това са дентален софтуер, автор, производител и разпространител на дентален софтуер и собственик на дентален софтуер) и Контактната група на БЗС, също така и като IT що-годе грамотен зъболекар. Там беше представена за първи път API спецификация за е-дентално лечение, без да се знае на каква база е развита. По време на 4 часовата среща имаше много въпроси от страна на участниците. Точно тогава от небитието се появиха разните номенклатури, някои от които се цитират от д-р Габровски. Всички са обществено достъпни на www.his.bg , който може – може да си ги изтегли и разгледа.

Както беше упоменато по-горе д-р Гладков е IT що-годе грамотен зъболекар и му беше необходимо да разгледа подробно таблиците с десетки хиляди термини, препратки и правила за да установи заложените капани, грешки и безумици, опасни за пациента и добрата дентална практика. За това на среща между д-р Гладков и д-р Габровски, заедно с двама истински IT разработчици на 26.01.2023 вечерта бяха споделени установените проблеми и д-р Габровски изпрати писмото си, което беше споделено с Facebook маниаците от информатора им.

Дотук с фактите.

Лесно е да споделяш конфиденциална информация във Facebook; лесно е да разпространяваш междуличностни отношения като ги представяш за съсловни; трудно е да вършиш работа докато работиш с пациенти и да решаваш проблеми от днес за вчера; лесно е да плюеш, обиждаш и обвиняваш докато си си в леглото с телефона във Facebook; лесно е да „хигиенизираш“ групата, на която си администратор и да настояваш официалният сайт на БЗС да ти публикува междуличностните проблеми; трудно е да се „цаниш“ на избори, да те изберат и ти да не участваш в нищо а само да „постваш“ в групата, на която си администратор, при това с подвеждащи постове…; и цитат от Facebook:

 

„Ако са ти длъжни родителите, си дете. Ако ти е длъжна държавата, си пенсионер. Ако са ти длъжни всички, си украинец. Ако си виновен за всичко, си руснак. Ако все другите са ти виновни, си българин!“

 

Решенията на всички гореизложени проблеми могат да се решат евентуално и вероятно с предложеното от д-р Габровски в писмото му от 27.01.2023 – ревизия на номенклатурите от БЗС и Факултетите по Дентална Медицина, съответно държавните МЗ и ИС да се съобразят със съсловието и науката, която е обучавала съсловието.

Номенклатурите са отдавна познати на ЛДМ – Международна класификация на болестите, утвърдена от Световна здравна организация.

Освен това, защо базата данни за ЛДМ, лекари и фармацевти откакто съществува не се трансферира в НЗИС като основа а сега тепърва ще създаваме… колко здравна информация се унищожава поради това, че то ПИС И НЗИС били различни… държавни институции…

В заключение на всичко гореизложено не сме съгласни такова важно за здравеопазването, съсловието и най-вече за здравето на пациентите нововъведение да се прави набързо, необмислено и под натиск.

 

 

Д-р Бисер Ботев, Председател на УС на СРК на БЗС

Д-р Олег Гладков, Секретар на УС на СРК на БЗС

Д-р Ивайло Методиев, Заместник председател на УС на СРК на БЗС

Д-р Румен Илиев, Заместник председател на УС на СРК на БЗС