София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК НА БЗС 2023

Уважаеми делегати на Общото събрание на СРК на БЗС,

На Управителен съвет на СРК на БЗС, проведен на 14.02.2023 г. се взе решение Редовното ОС на СРК на БЗС да се проведе на 22 Април 2023 г. в Хотел Парк хотел Москва от 09:оо ч.

Предварителен дневен ред:

  1. Регистрация 08:00 – 09:00
  2. Промени в Устава на СРК на БЗС
  3. Избор на нов член на УС на СРК на БЗС
  4. Промени в правилника за подпомагане на на редовни членове на СРК на БЗС
  5. Отчет по Бюджет 2022 г.
  6. Проект за Бюджет 2023 г.
  7. Разни

УС на СРК на БЗС ви приканва да бъдете отговорни и да осигурите присъствието си на събранието!

Д-р Бисер Ботев

Председател на УС на СРК на БЗС