София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Обръщение към делегатите на Извънредния конгрес на БЗС

Уважаеми колеги,

от линка  07-18-2023 717 Obryshtenie kym Delegatite na Kongresa na BZS (1)    може да се запознаете с  ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС
НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

от Д-р Николай Шарков
Председател на Управителния съвет на БЗС