София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Последни новини за НЗИС

Уважаеми колеги,
публикуваме писмо от проф. д-р Христо Хинков, министър на здравеопазването относно НЗИС, получено днес 29.12.2023г.

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

ДО

Д-Р НИКОЛАЙ ШАРКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗС

 На Ваш № 1331/12.12.2023 г.

На наш № 62-00-134/12.12.2023 г.

  УВАЖАЕМИ ДОКТОР ШАРКОВ,

Във връзка с Вашето предложение да се отложи задължителното отчитане към НЗИС за извършените дейности на ЛДМ извън обхвата на НЗОК, изразяваме следното становище:

Действително е необходим по-дълъг период за превод и адаптация на КСМП и МКБ, след това те да бъдат вградени в НЗИС и съответно интегрирани в денталните софтуери за интеграция с  НЗИС.

На база изложеното, приемаме Вашето предложение отчитането към НЗИС за дейностите на ЛДМ извън обхвата на НЗОК да започне от 01.04.2024 г.

С уважение,

 ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

Министър на здравеопазването