София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Анкета

Уважаеми колеги,

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Виктория Димитрова, редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Силвия Димитрова от Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА

In Memoriam

Уважаеми колеги,

С прискърбие съобщаваме, че на 26 Септември 2021 г. почина Професор Цветко Йолов, дългогодишен преподавател във Факултета по дентална медицина на МУ София и бивш Декан на Факултета.

Опелото ще се състои на 29 Септември 2021 г. от 14:00 ч. в църквата на Боянските гробища.

Поклон пред паметта му!

УС на СРК на БЗС

Резултати от редовното Общо събрание на СРК на БЗС

Уважаеми колеги,
тук публикуваме резултатите от изборите, проведени на редовното Общо събрание на СРК на БЗС на 28 Август 2021 г.:

Председател на УС на СРК на БЗС – д-р Бисер Ботев
Секретар на УС на СРК на БЗС – д-р Олег Гладков
Членове на УС на СРК на БЗС:
Д-р Ивайло Методиев
Д-р Петко Бакърджиев
Д-р Николай Апостолов
Проф. Божидар Йорданов
Д-р Мариана Янкова
Д-р Румен Илиев
Д-р Петър Божинов

Председател на КК на СРК на БЗС – д-р Георги Габровски
Членове на КК на СРК на БЗС:
Д-р Владимир Койчев
Д-р Йордан Йорданов
Д-р Станислав Ненов
Д-р Росен Дамянов
Д-р Стоянка Апостолова
Д-р Димитър Костурков

Председател на КПЕ на СРК на БЗС – д-р Стефан Димитров
Членове на КПЕ на СРК на БЗС:
Д-р Пламен Василев
Д-р Димитър Киров
Д-р Петър Кумитски
Д-р Кармела Брусарска
доц. Елка Радева
Д-р Даниел Мишин

Делегати на СРК на БЗС на Конгреса на БЗС

Бихме искали да отбележим, че делегатите за Конгреса на БЗС са само 95 а не 122, колкото е квотата на СРК, защото на Общото събрание дойдоха и се регистрираха само 104 от избраните 163 делегати за събранието. Освен това при провеждането на избора в залата от регистрираните 104 делегати присъстваха само 95 – останалите 9 бяха вече напуснали събранието.

Накратко: СРК за следващия мандат ще разполага с 95 а не със 122 гласа за Конгреса на БЗС.

УС на СРК на БЗС

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК

Уважаеми делегати на Редовно отчетно изборно събрание на СРК,

Поради взетото на 19 Юни 2021 г. решение на УС на БЗС за провеждане на Редовен Конгрес на БЗС на 29-30 Октомври и във връзка със сроковете в Устава от чл.9, ал.(3) крайната дата за провеждане на Редовно отчетно изборно общо събрание на СРК на БЗС е 14 Септември 2021 г. След запитване до Парк Хотел Москва се установи, че най-късната възможна дата преди 14.09.21 г. е 28 Август 2021 г.

На свое заседание на 23 Юни 2021 г. Управителният съвет на СРК на БЗС взе решение Редовното отчетно изборно общо събрание да се проведе на 28 Август 2021 г. в Парк хотел Москва, зала Европа от 08:00 ч.

Осигурени са устройства за електронно гласуване на ВСИЧКИ избори, включително и за делегати на Конгреса на БЗС!

Проект за дневен ред:

 1. Откриване, избор на водещи, Мандатна комисия, Комисия по преброяването, Комисия по избора
 2. Отчет на Председателя на УС на СРК на БЗС
 3. Отчет по Бюджет 2019; отчет на приходите и разходите за 2020 г. и 2021 г. до 31 Юли 2021
 4. Приемане на отчета на председателя на УС на СРК на БЗС и Отчета по Бюджет 2019 и приходите и разходите за 2020 и 2021 до 31 Юли 2021
 5. Обсъждане и приемане на Бюджет 2021
 6. Отчет на Председателя на КК на СРК на БЗС
 7. Отчет на Председателя на КПЕ на СРК на БЗС
 8. Приемане на Отчетите  на Председателите на КК и КПЕ на СРК на БЗС
 9. Снемане на отговорност от досегашното ръководство
 10. Избор на Председател и Секретар на УС на СРК и Председатели на КК и КПЕ
 11. Избор на Членове на УС, КК и КПЕ на СРК
 12. Избор на Делегати за Конгреса на БЗС
 13. Разни

Предвидена е обедна почивка – 12:00 – 13:00 (според протичането на дневния ред)

УС на СРK на БЗС

ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ

Уважаеми колеги,

Остава възможността за паралелно изписване на лекарствени продукти с електронна рецепта и  както до сега на бяла хартиена.

Публикуваме в ДВ, бр. 47/04.06.2021 г., Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

ND na Naredba N4_dv_47-04-06-2021

По-долу може да проследите хронологията на проблема:

Начина на изписване на лекарства се определя от Наредба № 4 от 2009 г., за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г., изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г., изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г., изм. и доп. бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. и бр. 37 от 2021 г.)

Държим да поясним, че Наредба 4/2009 касае изписването на лекарствени продукти от всички медицински специалисти, а не само от работещите с НЗОК.

На 14 Май т.г. на сайта на МЗ бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти със съответните Мотиви .

Смятаме, че този проект за изменение на Наредба 4/2009 ще даде възможност на всички колеги, да имат възможност, да се подготвят технически и да се обучат за работа в електронна среда, в разумни срокове, а не от днес за утре, както беше описано в последното изменение на наредбата от 2021 г. За появата на този проект благодарим много и за активната позиция на БЛС.

Ето и хронологията на развитието на проблема от миналата година до сега:

 1. През 2020 г. излязоха две изменения на наредбата и започна усърдна работа главно във връзка с издаването на електронно направление за PCR тестове, основно заради с втората вълна на COVID 19. През Октомври 2020 г. се сформира онлайн канал за контакт между експертите на МЗ, съсловните организации и разработчиците на медицински софтуер с цел да се уточнят техническите параметри на новата електронна среда, в която ще се оперира. СРК участва активно в този процес. На 18.12.2020 беше обявен старта на електронната рецепта и от тогава колегите от Лекарския и Фармацевтичния съюз малко по малко започнаха да издават и изпълняват електронни рецепти. В този период бяха открити и отстранени много технически проблеми. И СРК започна да разработва модул за електронни рецепти към ORBBIdentaLsoft, който да отговаря на изискванията. Модула вече съществува и работи в тестова среда, но не е пуснат точно поради непрекъснатите промени в сроковете и условията в наредбата.
 2. През този период проведохме много онлайн и на живо срещи с представители на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Български Фармацевтичен Съюз (БФС), а така също и с представители на МЗ, отговарящи за проекта. На срещите в МЗ многократно настоявахме МЗ да предостави някакъв безплатен софтуер за рецепти както НАП и НОИ, но това ни беше отказано. Ние настоявахме за това, защото знаем, че около 30% от членовете на БЗС не работят с НЗОК и не работят с медицински софтуер за НЗОК. Друго основно искане беше да не се затваря възможността за издаване на бяла рецепта, на хартия, поне за известен „обучителен“ период, както беше и с реалното електронно отчитане към НЗОК.

Държим да заявим, че ръководството на СРК на БЗС е за електронното здравеопазване, но въвеждането и усъвършенстването му не бива да вреди на пациенти и здравни работници, а да издига лечебния процес на по-високи нива.

Целта на електронната рецепта не е контрол на бизнеса на лекари, зъболекари и фармацевти, а е попълване на електронното досие на пациентите. Това досие ще може да се чете от всички медицински специалисти със съответен достъп (напр.: пациентът ви е с положителен PCR и не казва; пациентът ви е на антикоагуланти и не казва и т.н.), това ще помогне на всички за по-адекватно лечение и избягване на усложнения. В този смисъл, призоваваме НЗОК, да се включи със натрупаната в нейните бази данни информация през годините.

Не на последно място: това е много важно за трансграничното здравеопазване в ЕС, което е невъзможно ако лекуващият няма никаква представа за медицинското досие на чуждестранен пациент.

В резюме: подкрепяме старта на електронното здравеопазване, работим усърдно по възникналите проблеми още от самото начало, но сме против хаотични и необосновани мерки „с цената на всичко“, които биха навредили на пациентите и редовните членове на БЗС.

За нас проблема не приключва с този проект за изменение на наредба 4/2009 и продължаваме да сме в постоянна връзка с представители на БЛС, БФС и държавните институции.

За новости следете сайта на СРК.

СРК на БЗС

Х Научен конгрес на СРК на БЗС

Уважаеми колеги,

От името на УС на СРК на БЗС  и от името на Организационния комитет на Х Научен конгрес на СРК в състав:

Проф. Мариана Димова

д-р Бисер Ботев

д-р Олег Гладков

Д-р Ивайло Методиев

д-р Румен Илиев

ви каним за участие в:

Х Научен конгрес на СРК:

20 и 21 Февруари, 09:00 – 21:00

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Конгресът ще се проведе изцяло ОНЛАЙН.

Конгресът е акредитиран от ККА на БЗС с 23 кредита за участниците.

За студенти от ФДМ София – 1 кредит

 

ПРОГРАМА

20 Февруари 2021 г.

09:00 – 09:30: Откриване и разяснения за участниците

09:30 – 11:00: Д-р Михаил Шчербак, Русия, МГУ: „Синкопа в денталната практика“ .

11:00 – 11:30: Кафе пауза, Рекламни клипове

11:30 – 13:00: Проф.Д-р Елена Иванова, Русия, МГУ: „Иновативни методи за диагноза и лечение на кранио-мандибуларни дисфункции „

13:00 – 13:30: Обяд, Рекламни клипове

13:30 – 15:00: Д-р Роберто Форнара, Италия, със съдействието на SIE (Съюз на Италианските Ендодонти): ” CBCT в ендодонтията: бъдещето вече е тук!” .

15:00 – 15:30: Кафе пауза, Рекламни клипове

15:30 – 17:00: Д-р Дениз Понториеро, Италия, със съдействието на SIE (Съюз на Италианските Ендодонти): “Ортоградно ендодонтско лечение: кои са факторите, които най-много влияят на резултата?” .

17:00 – 17:15: Пауза, Рекламни клипове

17:15 – 18:00: Д-р Николай Апостолов, България: “Приложение на протезните адхезиви и хигиена на целите протези” .

 18:00 – 18:15: Пауза, Рекламни клипове

18:15 – 19:00: Д-р Спартак Янакиев и Светлина Янакиева, България: “Антимикробни свойства на есенциалните масла и приложението им в денталната медицина”

19:00 – 19:15: Пауза, Рекламни клипове

19:15 – 20:45: Д-р Марко Коломбо и Д-р Умберто Маркези, Италия, със съдействието на ANDI (Национална Асоциация на Зъболекарите в Италия) : “CAD-CAM: характеристики, предимства и възможности на новите материали в денталната медицина”

21:00: Релакс

21 Февруари 2021 г.

09:00 – 10:30: Проф.Д-р Лариса Ломиашвили, Русия, Декан и завеждаща Катедра Терапевтична стоматология в Омския държавен медицински университет:  “Концепция за естетическото моделиране на зъби въз основата на модулна технология” .

10:30 – 11:00: Кафе пауза, Рекламни клипове

11:00 – 12:30: Д-р Енрико Кассаи, Италия, със съдействието на SIE (Съюз на Италианските Ендодонти): ” Предсказуем резултат при ендодонтска подготовка на компрометирани зъби с цел мултидисциплинарно цялостно възстановяване на дъвкателния апарат” .

12:30 – 13:00: Обяд, Рекламни клипове

13:00 – 14:30: Д-р Андреа Полезел, Италия, със съдействието на SIE (Съюз на Италианските Ендодонти): “Основни принципи и нови технологии в съвременната ендодонтска практика.”

14:30 -15:00: Кафе пауза, Рекламни клипове

15:00 -15:45: Петер Бауш, Германия: “Оклузия: обобщение на правилната оклузия. Взаимоотношения между темпоро мандибуларната става и гръбначния стълб.” .

15:45 – 16:00: Пауза, Рекламни клипове

16:00 – 16:45: Д-р Мариета Мандова, България: “Холистичен подход в денталната практика: постурология и мускулна система.”

16:45 – 17:00: Пауза, Рекламни клипове

17:00 – 17:45: Проф. Ламберто Мандзоли, Италия, със съдействието на ANDI (Национална Асоциация на Зъболекарите в Италия) : „Сигурност и предпазни мерки в денталните практики в Италия“ .

17:45 – 18:15:Пауза, Рекламни клипове

18:15 – 19:45: Д-р Филиппо Кардинали, Италия, със съдействието на SIE (Съюз на Италианските Ендодонти): “Кофердам и достъп до кавитета: ДВЕ важни стъпки за контрол на инфекциите и осигуряване на добро оформяне на кореново-каналната система” .

19:45 : Въпроси и закриване

За записване и участие моля кликнете ТУК .

Такса участие: 50 лв.

Таксата участи ще се заплаща само онлайн чрез банкова карта, не е възможно заплащане чрез банков превод или в офиса на СРК. 

Относно новостите в Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Уважаеми колеги,

ВАЖНО: СРОКОВЕТЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ СА УДЪЛЖЕНИ:

За подробности кликнете ТУК

Във връзка с често задаваните въпроси от колеги от цялата страна относно новите изисквания на НИСО след 02.01.2021 г. направихме проучване съвместно с ръководството на ДаТранс ООД.

Кликнете ТУК за да получите информация и обяснения относно новостите.

На 08.02.2021 получихме допълнително писмо относно промени в сроковете, за да го видите кликнете ТУК

На 13.03.2021 получихме и писмо от д-р Костадин Георгиев, в което ни препраща негова  кореспонденция с НИСО и отговорите на зададените от него въпроси. За да се запознаете с тази кореспонденция кликнете ТУК. 

Надяваме се, че информацията, предоставена от д-р Георгиев ще е полезна за вас.

Ще ви информираме своевременно за бъдещи промени и пояснения.

ТЕЧЕ ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ ЗА 2020 в СРЗИ

Уважаеми колеги,

Тече годишната отчетна кампания по предаване в Столична РЗИ на медико-статистически отчети.

Подробности можете да видите на сайта на СРЗИ – изтеглете ТУК

Формулярите за медико-статистически отчети можете да изтеглите пак от сайта на СРЗИ:

ФОРМУЛЯРИ ЗА ГОДИШНО-СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ ЗА 2020 г. може да изтеглите от ТУК

Трябва да попълните два формуляра: “Основен отчет на ЛЗ за извънболнична помощ” и “Дейност на лекарите по дентална медицина през 2020 г.”

ПОПЪЛНЕНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ФОРМУЛЯРИ СЕ ИЗПРАЩАТ НА
e-mail: otchet_msi@srzi.bg

Ако желаете може да подадете своите отчети и на ръка в Столична РЗИ, ул. Враня № 20, ет. 4, стая 412

КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ОТЧЕТИ Е 22 ФЕВРУРИ 2021 г.

 

Financial Advice

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК 2021 Г.

Уважаеми колеги,

На 05 Януари 2021 г. изтича застраховката Професионален риск за 2020 г.

След проведени разговори с Дженерал Брокер, представляващ ЛЕВ ИНС стигнахме до споразумение цената на застраховката да се запази както следва:

 • 29,07 лв. при лимит 30 000 лв. за едно събитие и 60 000 лв.
 • 44,98 лв. при лимит 50 000 лв. за едно събитие и 100 000 лв.

Начало на покритие –  от датата на подадената заявка/ плащане,  но не по-рано от 06.01.2021г.

Край на покритие  – 05.01.2022г.

 

 • Сключва се колективна застрахователна полица за членовете на СРК на БЗС, с период на покритие от 01.2021г. до 05.01.2022.г.
 • Вместо издаване на индивидуална застрахователна полица, ще бъде издаван персоналенсертификат на всеки лекар по дентална медицина, удостоверяващ застрахователното покритие. Сертификата ще получите на електронната си поща с копие до офиса на СРК на БЗС за по-голяма сигурност.

Предвид извънредната епидемиологична обстановка и с цел ограничаване на струпването на хора в офиса на СРК на БЗС е договорено подновяването да се извършва с директно плащане към банковата сметка на Дженерал Брокер.

От тук можете да се запознаете с подробно описание на  процедурата по застраховка 2021 БЗС_кампания2021

От тук можете да се запознаете със специално предложение към членовете на БЗС за групова рискова застраховка живот с покритие за смърт от заболяване и временна загуба на работоспособност в следствие инфекция с COVID 19

 

От тук можете да видите условията на застраховката  IDD ЛЕКАРИ

От тук можете да се запознаете с постъпилата  оферта до СРК на БЗС  Оферта до СРК на БЗС 2021г_ 

 

ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВОЗАВЪРШИЛИ КОЛЕГИ В СРК на БЗС

Уважаеми колеги,

Съгласно Българското законодателство за упражняването на професията Лекар по дентална медицина (ЛДМ) е задължително ЛДМ да членуват в районната колегия на Български Зъболекарски Съюз (БЗС), на чиято територия ще упражняват професията.

Във връзка с това новозавършилите колеги, които ще работят в София трябва да се регистрират в Столична районна колегия (СРК) на БЗС.

Предвид извънредната епидемиологична обстановка и с цел ограничаване на струпването на хора в офиса на СРК на БЗС е създадена следната организация:

 • За регистрация ще се допуска само един човек  в офиса на СРК на БЗС, при това с предварително записан час
 • регистрацията ще започне от 03 Ноември 2020 г.
 • Телефон за контакт: 02 988 2525, моб: 0888 588 060
 • Работно време: 09:00 – 17:00
 • Необходимо е да носите в оригинал и копие: Диплом за завършено образование, свидетелство за съдимост, лична карта и  заявление за регистрация , което сте попълнили предварително; ако все още не знаете адреса, на който ще практикувате трябва да попълните и декларация за служебен адрес
 • Първоначалният членски за новозавършили в годината на завършване е 75 лв.

След като бъдете вписани в регистъра на БЗС ще получите Удостоверение за вписване в Регистъра на БЗС, Удостоверение за актуално членство в БЗС и квитанция за платен членски внос на посочения от вас e-mail.