София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

В ПОМОЩ НА УКРАЙНА

Уважаеми колеги,

Във връзка с нарастващият брой  на  граждани от Украйна в нашата страна и техните възможни здравословни проблеми се обръщаме към всички, които биха желали да помогнат безвъзмездно с дентално лечение на украински бежанци да предоставят в офиса на СРК на БЗС своите контакти (имена, адрес, телефон и какво предлагате ):

e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

Тел. 02 988 2525

Списъкът ще бъде публикуван тук  на сайта на СРК и предоставен на БЧК за разпространение.

СПИСЪК НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ЗАЯВИЛИ ЧЕ ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ДЕНТАЛНИ УСЛУГИ НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

 

XI НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК

Уважаеми колеги,

Съгласно решение на УС на СРК обявяваме XI Научен конгрес на СРК

“ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ВЪПРЕКИ ПАНДЕМИЯТА”

19 и 20 Февруари 2022, Конгреса ще бъде само онлайн

такса участие 70 лв.

Предварителна програма

Засега ви информираме, че участие са потвърдили лектори от ФДМ София, ФДМ Пловдив, ФДМ Варна, МГУ Русия, OMD Португалия, ANDI Италия, CDF Франция, Македония, Беларус.

Каним ви за участие!

Регистрирай се тук:  Регистрация

Financial Advice

ЗАСТРАХОВКА ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК 2022 г.

Уважаеми колеги,

В периода от 16.11.2021г. до 31.12.2021 г. стартира новата кампания по сключване на застраховка “Професионална Отговорност” в ЗК “ЛЕВ ИНС” АД. За четвърта поредна година СРК на БЗС, чрез ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД договори за своите членове през 2022 година  преференциални условия за сключване на задължителна застраховка “Професионална Отговорност” в ЗК “ЛЕВ ИНС” АД.

 • Запазва се годишната цена за застраховката както следва:
 • 29,07 лв. при лимит 30 000 лв. за едно събитие и 60 000 лв. за целия период на застраховката
 • 44,98 лв. при лимит 50 000 лв. за едно събитие и 100 000 лв. за целия период на застраховката

Начало на покритие –  от датата на подадената заявка/ плащане,  но не по-рано от 06.01.2022г.

Край на покритие  – 05.01.2023г.

 

 • Сключена е колективна застрахователна полица за членовете на СРК на БЗС, с период на покритие от 01.2022г. до 05.01.2023г.
 • За заявилите след 06.01.2022г. , цената на застраховката остава една и съща, а именно: 29,07 лв. за задължителните лимити; 44,98 лв. за доброволните лимти – с крайна дата на покритие  – 05.01.2023г., независимо от началната дата на покритие.
 • Вместо издаване на индивидуална застрахователна полица, ще бъде издаван персонален сертификат на всеки лекар по дентална медицина,удостоверяващ застрахователното покритие.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА:

Предвид създалата се епидемиологична обстановка, заявката и плащането на премиите ще се извършва по следния начин:

 • Застраховката се заявява, след постъпило плащане в сметката на застрахователния брокер:
 • IBAN:BG45UBBS80025098196840, BIC:UBBSBGSF, в банка ОББ АД ,Получател: ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР ООД
 • Основание- три имена и ЕГН.
 • След извършване на плащането е необходимо да се изпрати уведомителен имейл към dentist@generalbroker.eu за извършеното плащане, с  посочени три имена; ЕГН; УИН/ЛПК номер и копие на платежен документ, както и адрес на електронната поща, на която заявителят желае да получи застрахователният сертификат, удостоверяващ застрахователното покритие.
 • При плащане на няколко застраховки с един банков превод е необходимо да се изпрати списък с три имена; ЕГН;  УИН/ЛПК, заедно с документа за извършеното плащане. Заявките се изпращат към dentist@generalbroker.eu

Важно! Застрахователният брокер не носи отговорност за  некоректно извършени преводи от страна на членовете на СРК на БЗС, в които липсват данни за издаване на застрахователен сертификат и същите не са изпратени към dentist@generalbroker.eu   . Сумите по тези преводи ще бъдат връщани по сметката на наредителя в рамките на 30 календарни дни от датата на получаване на плащането.

 • Изготвя се застрахователен сертификат с валидност от датата на постъпило плащане /но не по-рано от 06.01.2022г./ до 05.01.2023 г. Сертификатът ще бъде получен в рамките на 10 работни дни от датата на постъпило плащане.

При изключителни обстоятелства, в които заявителят не може да плати по банков път и/или да получи своя сертификат по имейл, същият може да вземе своя сертификат и да заплати дължимата сума в брой, само след предварителна заявка на тел: 0888818 995 и изпращане на СМС или на имейл dentist@generalbroker.eu като посочи деня и приблизителния час, в който ще посети на място следните офиси:

 1. ОФИС на СРК на БЗС на адрес: гр. София, ул. „Райко Даскалов“ № 1Б . Работно време : 09:00 – 17:30, САМО С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА тел.: 02 988 2525, 0888 588 060
 2. ОФИС на „ДЖЕНЕРАЛ БРОКЕР” ООД, на адрес: гр. София, ж.к.Лозенец, ул. Якубица 7Б в делнични дни : от 9:00 – 18:00 часа

 

Допълнителни преференции:

 • СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СРК НА БЗС
 • Преференциални условия по застраховка имущество на вашия дентален кабинет;
 • ЗК Лев Инс АД, чрез Дженерал Брокер ООД, предоставя и следните преференциални отстъпки:
 • Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите допълнителна отстъпка в размер на 7% от действащата тарифа към дата на сключване на застраховката;
 • Застраховка “Каско” на МПС – отстъпка в размер на 35% от действащата тарифа към дата на сключване на застраховката;
 • Преференциални условия за Рискова застраховка „Живот“ към „Животозастрахователен Институт“ АД;
 • Преференциални условия за доброволно пенсионно осигуряване в ДПФ „Пенсионно осигурителен институт ”.

Към момента се  преустановяват  застраховките  за COVID – 19.

 

За повече информация и необходимост от съдействие, можете да се свържете с представителите на Дженерал Брокер по  следния начин:

електронна поща: dentist@generalbroker.eu

Любомир Григоров – моб: 0888 818 995

 

 

Кампанията ще продължи и след посочената дата, но заявките ще бъдат обработвани с известно забавяне!

Дженерал брокер е в процес на разработване на oпция за плащане, чрез виртуален ПОС терминал. След успешно приключване на процедурата, информацията ще бъде качена на сайта на Столична Районна Колегия с допълнителни указания.

Анкета “Дентинова свръхчувствителност”

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Мария Манолова, асистент в  Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА

Анкета

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Кремена Маркова, асистент в  Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА

Анкета

Уважаеми колеги,

Приканваме ви да попълните настоящата анкета свързана с подготовката на докторантурата на д-р Виктория Димитрова, редовен докторант с научен ръководител доц. д-р Силвия Димитрова от Катедра “Оперативно зъболечение и ендодонтия” на ФДМ Пловдив.

Анкетата може да попълните от  следният линк:

КЪМ АНКЕТАТА

In Memoriam

Уважаеми колеги,

С прискърбие съобщаваме, че на 26 Септември 2021 г. почина Професор Цветко Йолов, дългогодишен преподавател във Факултета по дентална медицина на МУ София и бивш Декан на Факултета.

Опелото ще се състои на 29 Септември 2021 г. от 14:00 ч. в църквата на Боянските гробища.

Поклон пред паметта му!

УС на СРК на БЗС

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК

Уважаеми делегати на Редовно отчетно изборно събрание на СРК,

Поради взетото на 19 Юни 2021 г. решение на УС на БЗС за провеждане на Редовен Конгрес на БЗС на 29-30 Октомври и във връзка със сроковете в Устава от чл.9, ал.(3) крайната дата за провеждане на Редовно отчетно изборно общо събрание на СРК на БЗС е 14 Септември 2021 г. След запитване до Парк Хотел Москва се установи, че най-късната възможна дата преди 14.09.21 г. е 28 Август 2021 г.

На свое заседание на 23 Юни 2021 г. Управителният съвет на СРК на БЗС взе решение Редовното отчетно изборно общо събрание да се проведе на 28 Август 2021 г. в Парк хотел Москва, зала Европа от 08:00 ч.

Осигурени са устройства за електронно гласуване на ВСИЧКИ избори, включително и за делегати на Конгреса на БЗС!

Проект за дневен ред:

 1. Откриване, избор на водещи, Мандатна комисия, Комисия по преброяването, Комисия по избора
 2. Отчет на Председателя на УС на СРК на БЗС
 3. Отчет по Бюджет 2019; отчет на приходите и разходите за 2020 г. и 2021 г. до 31 Юли 2021
 4. Приемане на отчета на председателя на УС на СРК на БЗС и Отчета по Бюджет 2019 и приходите и разходите за 2020 и 2021 до 31 Юли 2021
 5. Обсъждане и приемане на Бюджет 2021
 6. Отчет на Председателя на КК на СРК на БЗС
 7. Отчет на Председателя на КПЕ на СРК на БЗС
 8. Приемане на Отчетите  на Председателите на КК и КПЕ на СРК на БЗС
 9. Снемане на отговорност от досегашното ръководство
 10. Избор на Председател и Секретар на УС на СРК и Председатели на КК и КПЕ
 11. Избор на Членове на УС, КК и КПЕ на СРК
 12. Избор на Делегати за Конгреса на БЗС
 13. Разни

Предвидена е обедна почивка – 12:00 – 13:00 (според протичането на дневния ред)

УС на СРK на БЗС

ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕЦЕПТИ

Уважаеми колеги,

Остава възможността за паралелно изписване на лекарствени продукти с електронна рецепта и  както до сега на бяла хартиена.

Публикуваме в ДВ, бр. 47/04.06.2021 г., Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

ND na Naredba N4_dv_47-04-06-2021

По-долу може да проследите хронологията на проблема:

Начина на изписване на лекарства се определя от Наредба № 4 от 2009 г., за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г., изм. и доп., бр. 91 от 2009 г., бр. 94 от 2011 г., бр. 2 от 2012 г., бр. 81 и 104 от 2013 г., бр. 15, 68 и 95 от 2014 г., изм. с Решение № 5812 на Върховния административен съд на Република България от 2016 г. – бр. 91 от 2016 г., изм. и доп. бр. 95 от 2018 г., бр. 68 и 90 от 2019 г., бр. 91 и 107 от 2020 г. и бр. 37 от 2021 г.)

Държим да поясним, че Наредба 4/2009 касае изписването на лекарствени продукти от всички медицински специалисти, а не само от работещите с НЗОК.

На 14 Май т.г. на сайта на МЗ бе публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти със съответните Мотиви .

Смятаме, че този проект за изменение на Наредба 4/2009 ще даде възможност на всички колеги, да имат възможност, да се подготвят технически и да се обучат за работа в електронна среда, в разумни срокове, а не от днес за утре, както беше описано в последното изменение на наредбата от 2021 г. За появата на този проект благодарим много и за активната позиция на БЛС.

Ето и хронологията на развитието на проблема от миналата година до сега:

 1. През 2020 г. излязоха две изменения на наредбата и започна усърдна работа главно във връзка с издаването на електронно направление за PCR тестове, основно заради с втората вълна на COVID 19. През Октомври 2020 г. се сформира онлайн канал за контакт между експертите на МЗ, съсловните организации и разработчиците на медицински софтуер с цел да се уточнят техническите параметри на новата електронна среда, в която ще се оперира. СРК участва активно в този процес. На 18.12.2020 беше обявен старта на електронната рецепта и от тогава колегите от Лекарския и Фармацевтичния съюз малко по малко започнаха да издават и изпълняват електронни рецепти. В този период бяха открити и отстранени много технически проблеми. И СРК започна да разработва модул за електронни рецепти към ORBBIdentaLsoft, който да отговаря на изискванията. Модула вече съществува и работи в тестова среда, но не е пуснат точно поради непрекъснатите промени в сроковете и условията в наредбата.
 2. През този период проведохме много онлайн и на живо срещи с представители на Български Лекарски Съюз (БЛС) и Български Фармацевтичен Съюз (БФС), а така също и с представители на МЗ, отговарящи за проекта. На срещите в МЗ многократно настоявахме МЗ да предостави някакъв безплатен софтуер за рецепти както НАП и НОИ, но това ни беше отказано. Ние настоявахме за това, защото знаем, че около 30% от членовете на БЗС не работят с НЗОК и не работят с медицински софтуер за НЗОК. Друго основно искане беше да не се затваря възможността за издаване на бяла рецепта, на хартия, поне за известен „обучителен“ период, както беше и с реалното електронно отчитане към НЗОК.

Държим да заявим, че ръководството на СРК на БЗС е за електронното здравеопазване, но въвеждането и усъвършенстването му не бива да вреди на пациенти и здравни работници, а да издига лечебния процес на по-високи нива.

Целта на електронната рецепта не е контрол на бизнеса на лекари, зъболекари и фармацевти, а е попълване на електронното досие на пациентите. Това досие ще може да се чете от всички медицински специалисти със съответен достъп (напр.: пациентът ви е с положителен PCR и не казва; пациентът ви е на антикоагуланти и не казва и т.н.), това ще помогне на всички за по-адекватно лечение и избягване на усложнения. В този смисъл, призоваваме НЗОК, да се включи със натрупаната в нейните бази данни информация през годините.

Не на последно място: това е много важно за трансграничното здравеопазване в ЕС, което е невъзможно ако лекуващият няма никаква представа за медицинското досие на чуждестранен пациент.

В резюме: подкрепяме старта на електронното здравеопазване, работим усърдно по възникналите проблеми още от самото начало, но сме против хаотични и необосновани мерки „с цената на всичко“, които биха навредили на пациентите и редовните членове на БЗС.

За нас проблема не приключва с този проект за изменение на наредба 4/2009 и продължаваме да сме в постоянна връзка с представители на БЛС, БФС и държавните институции.

За новости следете сайта на СРК.

СРК на БЗС