Одобрени

Име Нели
Фамилия Войнова- Пунчева
Телефонен номер 0888443979
Специалност: Обща стоматология

Одобрени

Име Петър
Фамилия Календерски
Имейл pkzdrave@abv.bg
Телефонен номер 0899134669
Специалност: Лицево челюстна хирургия

Одобрени

Име Ирина
Фамилия Георгиева
Имейл iridg@abv.bg
Телефонен номер 0889659464

Одобрени

Име Иван
Фамилия Димитров
Специалност: Дентална медицина

Одобрени

Име Вержиния
Фамилия Михайлова
Телефонен номер 0897 46 22 26
Специалност: не

Одобрени

Име Надя
Фамилия Аврамова
Телефонен номер +359898609286
Специалност: Обществено дентално здраве

Одобрени

Име Димитър
Фамилия Сивриев
Телефонен номер 028466364

Одобрени

Име Рада
Фамилия Георгиева
Телефонен номер 0888073003
Специалност: обща дентална медицина

Одобрени

Име Мая
Фамилия Чакърова
Имейл mayski11@abv.bg
Телефонен номер 0886616324

Одобрени

Име Елена
Фамилия Маргинова
Имейл ely1973@mail.bg
Телефонен номер 0885757953

Одобрени

Име Татяна
Фамилия Чинова
Имейл chinova@abv.bg
Телефонен номер 0888866083

Одобрени

Име Веселка
Фамилия Тунчева
Телефонен номер 0897903441

Jump to page:

3

4

5

6

7