Уважаеми Партньори,
Фирма „Да Транс” ООД Ви уведомява, че считано от 07.01.2013г. придобихме дейността на фирма „Херион” ООД, относно сключените договори за транспортиране на опасни медицински отпадъци.

Всички договори, сключени с фирма „Херион” ООД остават в сила, за същият срок и при същите условия, като ангажиментите по тях се поемат от фирма „Да Транс” ООД.

Фирма “Да Транс” ООД е регистрирана през 2008 г. с лиценз, издаден от РИОСВ – София за събиране, транспортиране и предварително третиране на опасни отпадъци.

Компанията извършва професионална и напълно съобразена с Българското и Европейско законодателство услуга по транспортиране и унищожаване на опасни медицински отпадъци.

През 2010 г. фирма “Да Транс” ООД получи сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2008.

Фирма “Да Транс” ООД e oфициален партньор на СРК при БЗС и има удоволствието да предложи на всички членове на Колегията преферециална цена за сключване на годишен абонаментен договор за извозване на опасни медицински отпадъци.

Също така фирмата предлага преференциални цени за групови практики и отстъпки за групи от стоматолози практикуващи на територията на един Медицински Център, ДКЦ или друго лечебно заведение.

Адрес: гр. София, бул. Братя Бъкстон, бл. 201 А, офис № 5

Телефони за връзка и записване на дата за извозване на отпадъци:

Тел./ факс : 02 850 13 19
Мобилен : 0897 994 947
web: www.datrans.bg
e-mail: office@datrans.bg

С пожелания за ползотворно сътрудничество,
Екипа на „Да Транс” ОО