Оферта за абонаментно счетоводно обслужване
от
Счетоводна къща НИИД Консулт ЕООД
Базова цена за действащи дентални практики и дентални лекари не регистрирани по ЗДДС, с до 40 бр. стопански операции по фактури на месец, с до 5 души персонал /в т.ч. собственици, граждански и/или трудови договори/

78 лв./месец с включено годишно приключване и отстъпка

В базовата цена е включена таксата за счетоводната обработка на документи, ТРЗ, подаване на документи с електронен подпис, издаването на справки, годишното приключване и консумативи. Базовата цена НЕ включва закупуването на трудови и осигурителни книжки, дневник за завеждане на болнични, попълване на пътни листа, изготвяне на работни графици и други консумативи извън рутинните за извършване на счетоводната дейност.

Допълнителни услуги:

 1. Носене на документи в институции и банки – 39,00 лв. за една институция
 2. Взимане и доставка на документи от/ в офиса/кабинета на клиента – 30,00 лв. на посещение
 3. Проверки и ревизии – по цени от Приложение 1, неразделна част от Договора и видно на интернет адрес www.needconsult.bg
 4. Само годишно приключване при документи с до 50 бр. стопански операции по фактури – 250 лв., от 50 до 100 стопански операции по фактури – 380 лв.

! Счетоводната къща не поема ангажимент за извършване на плащания от сметки на клиента.

Счетоводна къща НИИД Консулт предлага и следните правни услуги:

 • – Обявяване на ГФО
 • – Представителство пред институции, в т.ч. Инспекция по труда, Комисия по финансов надзор и др.
 • – Изготвяне на всички видове юридически документи – пълномощни, договори, жалби, искови молби.
 • – Справки по институции
 • – Юридическа консултация срещу неизрядни длъжници
 • – Абонаментно правно обслужване на фирми
 • – Регистрация на нови дружество и пререгистрация на фирми
 • – Промени в обстоятелствата на дружества
 • – Изготвяне и подаване на декларации по чл. 15 от ЗЗБУТ
 • – Прехвърляне собственост на недвижими имоти

! Юридическите услуги се извършват от правоспособен юрист.

Главен счетоводител Анжела Димитрова –
тел: 0878 42 90 68

Счетоводна къща НИИД Консулт работи изцяло в полза на клиентите си, като се стреми да предоставя качествени услуги и професионално обслужване. Ако можем да Ви съдействаме и улесним или за да отговорим на въпросите Ви, моля позвънете между 9 и 18 часа на телефон 02 980 80 90 или пишете на нашите електронни адреси consult@need.bg – по правни въпроси и consult1@need.bg – по счетоводни въпроси.

ВНИМАНИЕ!!!
За регистрираните в сайта www.bzs-srk.bg членове на Столична Колегия на БЗС, предлагаме 13% отстъпка от стойността на счетоводните и юридическите услуги на Счетоводна Къща НИИД Консулт.

За контакт:

1606 София
ул. Ами Буе 10, вх. Б, етаж 2, офис 35

тел. 02 980 8090 – офис
087 960 7361
087 842 9068 – Главен счетоводител
087 848 9357 – Юрист