Х НАУЧЕН КОНГРЕС НА СРК

20 – 21 ФЕВРУАРИ 2021 г.

Уважаеми колеги Х Научен конгрес на СРК ще се проведе на 20 и 21 Февруари 2021.

КОНГРЕСА ЩЕ БЪДЕ ИЗЦЯЛО ОНЛАЙН!

До края на м. Ноември 2020 г. ще бъде готова предварителната програма.