София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Важно съобщение

XII Научен конгрес на СРК на БЗС,

организиран съвместно с Българско ортодонтско общество и Българско научно дружество по дентална медицина,

17-19 Февруари 2023 г., София, Хотел Маринела.

Конгресът ще е под мотото “Феникс”,

Конгресът е акредитиран от УС на БЗС с 30 кредита

Това е списъка на лектори и теми:

 1. Проф. Йоав Мазор, Израелска дентална асоциация – IDA: „Значимостта на дигитализацията в ортодонтията. Нови инструменти в предпротетичната ортодонтия чрез прилагането на дигитални методи.“
 2. Д-р Роберто Форнара,Италианско ендодонтско общество – SIE: „Калцифицирани канали: традиционен VS дигитален подход.“
 3. Проф. Кристиан Баччи,Италианска национална дентална асоциация – ANDI : „Орална патология и хирургия при пациенти с фармакологично лечение“
 4. Д-р Мигел Павао,Орден на лекарите по дентална медицина в Португалия – OMD : очакваме тема
 5. Проф. Др. Георги Томов, ФДМ Пловдив: „Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта“
 6. Габриел Вилависенсио Руиз, Перу: „Микроскопска ендодонтия и микрохирургия“
 7. Доц. Др. Христина Арнаутска, ФДМ Варна: „Ортодонтията – защо, кога и как в денталната практика“
 8. Доц. Др. Стефан Златев и Доц. Др. Илиян Христов, ФДМ Пловдив: „Отпечатъчни методи при протезиране върху импланти: класически и дигитални“
 9. Доц. Др. Владимир Петрунов, ФДМ София: “Дигитализирането на ортодонтията – еволюция или революция?
 10. Д-р Филиппо Кардинали, SIE  Италия: “Предварително смесени „биокерамични“ коренопълнежни – от науката до клиничните резултати: тенденция, опция или клинична необходимост?”
 11. Д-р Богомил Андонов, ФДМ Пловдив: „Ендодонтско лечение – клинични аспекти“
 12. Доц. Д-р Иван Ченчев, ФДМ Пловдив: „GBR – хоризонтална и вертикална костна аугментация – предизвикателства и перспективи“
 13. Д-р Цветелина Младенова, САЩ: “От България до Америка – има ли Аризонска мечта?“
 14. Д-р Цветелина Дучева, София: „Кога да профилактираме и кога да лекуваме в детската стоматология“
 15. Доц. Д-р Неджат Изам, Турция: „Биологично ориентирана имплантология“
 16. Доц. д-р Жанет Кирилова, дм Минимално инвазивeн подход при лечение на зъбния кариесВзаимовръзка на оралната микрофлора с общите заболявания“

Поради отказ по здравословни причини на 05.01.2023 г. проф. Доминяк и проф. Гедранге няма да участват.

Те ще бъдат заместени от Доц. Д-р Владимир Петрунов и д-р Филиппо Кардинали, за което благодарим за бързата реакция!

Поради горепосочената промяна Председателски Съвет на УС на СРК взе решение таксата за участие за два дни да бъде валидна за трите дни на конгреса, а именно:

за ЛДМ, присъствено – 100 лв.; онлайн – 70 лв.

за студент, присъствено – 50 лв.; онлайн – 35 лв.

От ТУК  можете да видите лекторите, темите и резюметата на лекциите.

От ТУК можете да видите програмата.

От ТУК можете да видите таксите за участие и да ги заплатите през виртуален POS терминал с банкова карта

Организационен комитет:

1. Научен комитет : проф. Мариана Димова-Габровска, д-р Олег Гладков, д-р Бисер Ботев
2. Търговско изложение: д-р Илияна Гладкова, д-р Румен Илиев
3. PR: д-р Ивайло Методиев, д-р Ива Димчева
4. Сътрудници: д-р Афродита Наумова, д-р Яшар Рамаданов

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

XII Научен конгрес на СРК на БЗС,

организиран съвместно с Българско ортодонтско общество и Българско научно дружество по дентална медицина,

17-19 Февруари 2023 г., София, Хотел Маринела.

Конгресът ще е под мотото “Феникс”,

Конгресът е акредитиран от УС на БЗС с 30 кредита

Това е списъка на лектори и теми:

 1. Проф. Йоав Мазор, Израелска дентална асоциация – IDA: „Значимостта на дигитализацията в ортодонтията. Нови инструменти в предпротетичната ортодонтия чрез прилагането на дигитални методи.“
 2. Д-р Роберто Форнара,Италианско ендодонтско общество – SIE: „Калцифицирани канали: традиционен VS дигитален подход.“
 3. Проф. Кристиан Баччи,Италианска национална дентална асоциация – ANDI : „Орална патология и хирургия при пациенти с фармакологично лечение“
 4. Д-р Мигел Павао,Орден на лекарите по дентална медицина в Португалия – OMD : очакваме тема
 5. Проф. Др. Георги Томов, ФДМ Пловдив: „Комбинирани заболявания на ендодонта и пародонта“
 6. Габриел Вилависенсио Руиз, Перу: „Микроскопска ендодонтия и микрохирургия“
 7. Доц. Др. Христина Арнаутска, ФДМ Варна: „Ортодонтията – защо, кога и как в денталната практика“
 8. Доц. Др. Стефан Златев и Доц. Др. Илиян Христов, ФДМ Пловдив: „Отпечатъчни методи при протезиране върху импланти: класически и дигитални“
 9. Доц. Др. Владимир Петрунов, ФДМ София: “Дигитализирането на ортодонтията – еволюция или революция?
 10. Д-р Филиппо Кардинали, SIE  Италия: “Предварително смесени „биокерамични“ коренопълнежни – от науката до клиничните резултати: тенденция, опция или клинична необходимост?”
 11. Д-р Богомил Андонов, ФДМ Пловдив: „Ендодонтско лечение – клинични аспекти“
 12. Доц. Д-р Иван Ченчев, ФДМ Пловдив: „GBR – хоризонтална и вертикална костна аугментация – предизвикателства и перспективи“
 13. Д-р Цветелина Младенова, САЩ: “От България до Америка – има ли Аризонска мечта?“
 14. Д-р Цветелина Дучева, София: „Кога да профилактираме и кога да лекуваме в детската стоматология“
 15. Доц. Д-р Неджат Изам, Турция: „Биологично ориентирана имплантология“
 16. Доц. д-р Жанет Кирилова, дм Минимално инвазивeн подход при лечение на зъбния кариесВзаимовръзка на оралната микрофлора с общите заболявания“

Поради отказ по здравословни причини на 05.01.2023 г. проф. Доминяк и проф. Гедранге няма да участват.

Те ще бъдат заместени от Доц. Д-р Владимир Петрунов и д-р Филиппо Кардинали, за което благодарим за бързата реакция!

Поради горепосочената промяна Председателски Съвет на УС на СРК взе решение таксата за участие за два дни да бъде валидна за трите дни на конгреса, а именно:

за ЛДМ, присъствено – 100 лв.; онлайн – 70 лв.

за студент, присъствено – 50 лв.; онлайн – 35 лв.

От ТУК  можете да видите лекторите, темите и резюметата на лекциите.

От ТУК можете да видите програмата.

От ТУК можете да видите таксите за участие и да ги заплатите през виртуален POS терминал с банкова карта

Организационен комитет:

1. Научен комитет : проф. Мариана Димова-Габровска, д-р Олег Гладков, д-р Бисер Ботев
2. Търговско изложение: д-р Илияна Гладкова, д-р Румен Илиев
3. PR: д-р Ивайло Методиев, д-р Ива Димчева
4. Сътрудници: д-р Афродита Наумова, д-р Яшар Рамаданов

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!