София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ТУК ПУБЛИКУВАМЕ НАЙ-АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ ЗА МОМЕНТА:

ВАЖНО: ОТЛАГАТ СЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ!

За подробности кликнете тук

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В РАЗМЕР 150 лв. ЗА 2021 г. Е 31 МАРТ 2021 г.

С изтичане на този срок, според Устава на БЗС размера става 300 лв.

По- долу са описани начините, по които можете да го заплатите.

Още един път ви обръщаме внимание, че поради извънредната епидемиологична обстановка е направена промяна в организацията на работа в офиса на СРК: 

  1. За да се ограничи струпването на хора в офиса има създадени възможности за заплащане на членски внос и такса за програмата по банков път или с банкова карта, подробности ТУК ;
  2. Посещенията в офиса ще бъдат само в краен случай, с предварително записване по телефона и по един човек на 30 минути – 02 9882525, 0888 588 060

ОТНОСНО ВАКСИНАЦИЯТА: Всички, които желаят да бъдат ваксинирани и още не са заявили това да изпратят на електронния адрес на СРК ssbsofiagrad@abv.bg писмо със следните задължителни данни: три имена, ЕГН, име на лечебното заведение в което работите, длъжност и телефон за връзка . Можете да включите и персонала, който работи при Вас със същите данни. Периодично събраните списъци се изпращат в СРЗИ.

Ваксинацията се организира и извършва от СРЗИ, не от  СРК на БЗС. Инормация кога, как и къде ще се проведе ваксинирането  ще се получи от СРЗИ.

При наличие на нова официална  информация ще я побликуваме на сайта на СРК

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ТУК ПУБЛИКУВАМЕ НАЙ-АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ ЗА МОМЕНТА:

ВАЖНО: ОТЛАГАТ СЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ!

За подробности кликнете тук

НАПОМНЯМЕ, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В РАЗМЕР 150 лв. ЗА 2021 г. Е 31 МАРТ 2021 г.

С изтичане на този срок, според Устава на БЗС размера става 300 лв.

По- долу са описани начините, по които можете да го заплатите.

Още един път ви обръщаме внимание, че поради извънредната епидемиологична обстановка е направена промяна в организацията на работа в офиса на СРК: 

  1. За да се ограничи струпването на хора в офиса има създадени възможности за заплащане на членски внос и такса за програмата по банков път или с банкова карта, подробности ТУК ;
  2. Посещенията в офиса ще бъдат само в краен случай, с предварително записване по телефона и по един човек на 30 минути – 02 9882525, 0888 588 060

ОТНОСНО ВАКСИНАЦИЯТА: Всички, които желаят да бъдат ваксинирани и още не са заявили това да изпратят на електронния адрес на СРК ssbsofiagrad@abv.bg писмо със следните задължителни данни: три имена, ЕГН, име на лечебното заведение в което работите, длъжност и телефон за връзка . Можете да включите и персонала, който работи при Вас със същите данни. Периодично събраните списъци се изпращат в СРЗИ.

Ваксинацията се организира и извършва от СРЗИ, не от  СРК на БЗС. Инормация кога, как и къде ще се проведе ваксинирането  ще се получи от СРЗИ.

При наличие на нова официална  информация ще я побликуваме на сайта на СРК