София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК!

ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СРК:
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УС НА СРК НА БЗС СВИКВА РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СРК НА 23 ФЕВРУАРИ 2019 г. В ЗАЛА КИЕВ НА ПАРК ХОТЕЛ МОСКВА.

08:00- 09:00- РЕГИСТРАЦИЯ 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СРК НА БЗС
2. ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТ 2018
3. ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019
4. РАЗНИ

НОВ МОЛ НА СЗОК

Уважаеми колеги,

моля, обърнете внимание, че е сменено МОЛ на СЗОК. От тази дата нататък касата ще приема САМО финансови документи с новото материално-отговорно лице
ГЕРГАНА АНДРЕЕВА
Финансовите документи със старото МОЛ няма да бъдат успешно обработени