УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
УС НА СРК НА СРК НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, ЧЕ СЛЕД 30 СЕПТЕМВРИ 2016 ПОДАВАНЕТО НА XML МЕСЕЧНИ ОТЧЕТНИ ФАЙЛОВЕ ЩЕ СТАВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ ПОРТАЛА НА НЗОК: https://pis.nhif.bg/main/

Софтуера ОРББИдентаЛсофт има единствената задача по този въпрос да генерира изискваният по НРД от НЗОК .XML отчетен файл, спецификация и фактура .PDF формат.

За работата с портала на НЗОК е необходимо да влезнете в него с КЕП (електронен подпис) и да извършите самото качване, софтуера не може по никакъв начин да го прави вместо вас.

ОТ ЛИНКА “ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ” МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ НОВА СЪКРАТЕНА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА В ПИС НА НЗОК.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ