София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Писмо относно пресконференция дадена от Сдружението на българските зъболекари.

Уважаеми колеги,

Публикуваме  писмо на д-р Николай Шарков – Председател на УС на БЗС и д-р Борислав Миланов-Главен секретар на УС на БЗС