УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Д-р Бисер Ботев

Председател

predsedatel@bzs-srk.bg

Д-р Олег Гладков

Секретар

office@bzs-srk.bg

Д-р Румен Илиев

Заместник председател

Д-р Ивайло Методиев

Заместник председател

Д-р Николай Апостолов

Член

Д-р Мариана Янкова

Член

Проф. Божидар Йорданов

Член

Д-р Петър Божинов

Член

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ


Д-р Владимир Койчев

Член

Д-р Йордан Йорданов

Член

Д-р Ива Димчева

Член

Д-р Росен Дамянов

Член

Д-р Стоянка Апостолова

Член

Д-р Димитър Костурков

Член

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА


Д-р Стефан Димитров

Председател

kpe@bzs-srk.bg

Д-р Пламен Василев

Член

Д-р Димитър Киров

Член

Доц. Мирела Маринова - Такорова

Член

Д-р Кармела Брусарска

Член

Д-р Даниел Мишин

Член