Име на фирмата:
Е-мейл *
Лице за контакт *
Телефон за контакт *
Съобщение *

София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б
тел.: 02/988 25 25 факс: 02/986 20 12
e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg