Име на фирмата:
  Е-мейл *
  Лице за контакт *
  Телефон за контакт *
  Съобщение *

  София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б
  тел.: 02/988 25 25 факс: 02/986 20 12
  e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg