http://www.bzs.bg
Български зъболекарски съюз

http://www.rkplovdiv-bzs.com
БЗС – Районна Колегия гр. Пловдив

http://www.bzsrkburgas.com/
БЗС – Районна Колегия гр. Бургас

http://www.bzs-sm.com
БЗС – Районна колегия гр. Смолян

http://www.bgdsa.com
Българска дентална студентска асоциация

http://www.mh.government.bg
Министерство на Здравеопазването

http://www.nhif.bg/
Национална Здравноосигурителна Каса

Права на пациента при получаване на стоматологични услуги
Права и задължения на пациента
За пациенти без доходи

http://www.nssi.bg
Национален Осигурителен Институт

http://www.fdiworldental.org/
FDI World Dental Federation

http://www.eudental.eu
Council of European Dentists

http://www.ada.org/
American Dental Association

http://www.andi.it/
Andi – Associazione Dentisti Italiani