Начало

През 2006 г. Управителният съвет на БНСД обсъжда и взема решение да предприеме финансиране и издаване на вестник “Дентална медицина” с протокол № 3/20.04.2006 г.

[read more=”Прочети повече” less=”Прочети повече”]

В състава на УС на БНСД тогава влизат: председател проф. А.Филчев, заместник-председател доц. М.Куклева, главен секретар доц. С.Топалова-Пиринска, финансов секретар доц. Ив.Атанасов и членове проф. Цв.Йолов, доц. С.Цанова и д-р Хр.Лалабонова. Приема се редакционният съвет да бъде съставен от членовете на УС на БНСД, деканите и заместник деканите на факултетите. За председател на редакционния съвет е утвърден председателя на БНСД проф.А.Филчев.

Рождената дата на вестника е 15.09.2006 г. Това е дата, на която 95 години по-рано се издава първият брой на списание “Зъболекарски преглед”, преименувано на сп.”Стоматология” през 1951 г., от 2001 г. отново сп.”Зъболекарски преглед” и от 2008 г. с актуално название сп. “Дентална медицина”. Марката “Дентална медицина” преди това е регистрирана в Патентното ведомство на РБългария.

Предназначението на вестник “Дентална медицина” е да информира за дейността на членовете на БНСД и Стоматологичните факултети в страната. Цел на вестника е да отразява работата на преподавателите и студентите, а като орган на БНСД да обедини трите стоматологични факултета – в София, Пловдив и новосъздадения във Варна. Предвижда се в изцяло позитивен стил да се покажат постиженията, проблемите и перспективите на учебно-преподавателската, научно-изследователската и диагностично-лечебната работа, рубрики за образование, наука, диагностика и лечение, културни, спортни и други събития, лични постижения, съобщения и реклами. Планирано е двукратно ежегодно безплатно издание в тираж 1000-1200. Първите пет броя на вестника са издадени самостоятелно и със средства от БНСД.

Идва обаче нов етап в развитието на вестник “Дентална медицина” с търсенето на колаборация от председателя на БНСД проф.А.Филчев и председателя на Управителния съвет на Столична районна колегия д-р Б.Миланов в края на 2008 г. От началото на 2009 г. започва съвместно издаване на вестника на БНСД и СРК на БЗС. Случва се предвиденото от проф. д-р Цв.Йолов, дмн и декан на Стоматологичния факултет в София в неговата статия на първа страница на първия брой през първата 2006 г. – “Това е още една възможност за укрепване на връзките между академичната общност и практическото здравеопазване”.

През март 2009 г. с общите усилия на членовете на БНСД и на УС на СРК се отпечатва брой шести на вестник “Дентална медицина”. Сега във вестника има различни рубрики, които реално отразяват научни и съсловни събития. Свидетели сме на интересни факти за живота и любимите занимания на наши колеги. Четем за студентски инициативи и успехи. Всички публикувани до момента материали са от и за лекарите по дентална медицина, членуващи в БНСД и в СРК на БЗС. Вестник “Дентална медицина” обаче се чете от много повече колеги и от студентите. Надяваме се на активността и добронамереността на повече колеги и най-вече на по-младите, чиито творчески изяви са завидни.

[/read]

Редакционна колегия

Главен редактор:

Проф. Милена Пенева

Отговорен редактор:

Д-р Ива Димчева

 

Зам. главни редактори:

Проф. Снежанка Топалова-Пиринска
Д-р Бисер Ботев

 

 

 

 

 

 

Членове:

Д-р Олег Гладков
Д-р Ивайло Методиев

 

 

 

 

 

Реклама: 

Д-р Румен Илиев

За контакти : 
тел.: 02/988 25 25
факс: 986 20 12
e-mail: ssbsofiagrad@abv.bg

Рекламна Оферта

Архив

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010