София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

ХИВ позитивни пациенти

Във бръзка със зачестилите оплаквания на хора, живеещи с ХИВ, по повод на отказ от медицинско обслужване поради положителния им ХИВ статус, особено при необходимост от спешна медицинска помощ с инвазивни манипулации, операции, зъболячение и др. и в изпълнение на Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предаваните инфекции в българия (2017-2020) публикуваме обучителен материал съгласуван с Министерството наздравеопазването: