София 1000 пл. Райко Даскалов 1Б

Проект на ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Уважаеми колеги,

тук може да се запознаете проекта на Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина с нанесени в него всички постъпили в уставния срок предложения за промени. Проектът ще бъде обсъден на Извънредния конгрес на БЗС – 21-22 юни 2019 г. в Парк хотел Москва

Проект Правила за добра медицинска практика